Prensiplerimiz

KALİTE ve UYGUN FİYAT
Şilya Triko olarak,  kalite anlayışı ile kaliteden ödün vermeden tasarlanan ve üretilen ürünlerimizi uygun fiyatlar ile müşterilere sunma anlayışını benimseriz.

MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ ODAKLI, YENİLİKÇİ ANLAYIŞ
Müşteri beklentilerini, yurtiçi ve yurt dışında sürekli ölçer ve ürünlerimizin tasarımlarını bu anlayışla planlar ve modanın, satışlarımızda olduğu kadar, toplumsal mutluluğada katkıda bulunacağına inanır ve üretim alanımızda moda yaratmayı hedefleriz.

İNSANA VE ÇEVREYE SAYGI
Müşterilerimize ve ilişkide bulunduğumuz tüm çevreye saygı ve hoşgörü içerisinde davranır, aynı saygıyı bekleriz ve İş sağlığı ve güvenliğine önem veririz. Çevreye karşı olan sorumluluklarımızı gözönünde bulundurarak ofis ve üretim alanlarımızı çevre bilincine katkı sağlayacak bir anlayış ile düzenleriz.

DIŞA ODAKLI ÇALIŞMA ANLAYIŞI
İlişkide olduğumuz tüm özel ve tüzel kişilerle, takım çalışması anlayışıyla ve yasalara uygun bir işbirliği ile çalışır; ülke, toplum ve sektörel çıkarları, her zaman ön planda tutarız. Çevremizden ve rakiplerimizden sürekli öğrenir; uygulamalarımıza taşır; sahip olduğumuz bilgileri, sektörel gelişim için paylaşmaktan çekinmeyiz.

STRATEJİK ODAKLI İŞ ANLAYIŞI
Ölçülebilir, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler oluşturarak organizasyona yayar ve tüm ödül ve kariyer sistemlerimizi, bu hedeflere katkı sağlayabilecek bir anlayışla belirleriz.